Adresa:
Josefská 1211, 691 42 Valtice
Ověřit dostupnost

15 letsVámi. Děkujeme!

Služby

Parkování

Pro naše hosty máme k dispozici za domem uzavřené parkoviště pro 2 osobní auta a jízdní kola.

Kuchyně + klimatizace + wi-fi

Hlavní prostory rezidence jsou klimatizované s možností připojení k internetu. K dispozici je kompletně vybavená kuchyně.

Vinný sklep + zimní zahrada

Pod rezidencí se nachází privátní sklep s možností degustace vynikajících vín. Vína si můžete vychutnat také při posezení v prosklené zimní zahradě.

Lokalita

Rezidence Adalbert se nachází v městečku Valtice, v dolní části vinařské uličky Josefská. Valtice (lidově také Valčice, německy Feldsberg) jsou malé vinařské město v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji, 9 km západně od Břeclavi, u hranic s Rakouskem. Historické jádro města je chráněno jako městská památková zóna.

První písemné historické zprávy o Valticích jsou známy z přelomu 12. století, kdy toto místo přešlo z držby pasovských biskupů do moci rodu ze Seefeldů. Listinou, vydanou v Řezně, stvrdil císař Jindřich VI. v roce 1192 směnu, kterou uzavřel pasovský biskup Wolfker s Wichardem ze Seefeldu. Touto směnou předal Wolfker Wichardovi hrad „Veldesperch“ s 12 královskými lány, které tvořily asi větší část pozdějšího města Valtice. Seefeldové zde vybudovali mohutný pomezní hrad, v jehož podhradí vzniklo město.  Po vymření rodu Seefeldů po meči v roce 1270 získali Valtice Kuenringové a Rauhensteinové. V roce 1347 prodali svůj díl Kuenringové Potendorfům, takže od tohoto roku se Valtice dělily mezi Potendorfy a Rauhensteiny.

Od roku 1391 až do roku 1945 bylo město v majetku rodu Lichtenštejnů, kteří jeho areál a  okolí spolu s okolím Lednice přetvořili v jedinečný krajinný komplex evropského významu. Po celý středověk i novověk bylo město součástí Dolního Rakouska. K území Československa byly Valtice s okolím připojeny na základě Saint-Germainské smlouvy až 31. července 1920 a byly přičleněny k moravskému politickému okresu Mikulov. Lednicko-valtický areál je od roku 1996 součástí světového a kulturního dědictví UNESCO.

Valtice jsou druhou největší vinohradnickou obcí v ČR. Sídlí zde řada vinařských institucí, jako například Národní vinařské centrum a Vinařská akademie. Stálou degustační výstavu 100 nejlepších vín ČR - Salon vín lze navštívit na zámku ve Valticích. Vinařská výstava Valtické vinné trhy jsou největší a nejstarší výstavou vín v ČR. Ne nadarmo se o Valticích hovoří jako o hlavním městě vína naší vlasti.

Historie

 „Zdrávy buďte Valčice, vinorodá zem …“
Ano, básníci oslavují víno odnepaměti. Provází lidstvo minimálně pět tisíc roků. Po celou dobu přivádělo člověka do stavů, kdy se mu chtělo vyjádřit radost básní nebo písní a dávalo zapomenout na obyčejné strasti. Valtice jsou spojeny s pěstováním révy vinné velmi úzkým svazkem a tradice je tisíciletá. Jako sídelní město jednoho z nejbohatších rodů střední Evropy byly dlouhou dobu hospodářským a správním střediskem oblasti ležící na obou stranách rakousko – české hranice a přirozeným vinařským střediskem významných vinařských oblastí v obou současných republikách.

První písemné doklady o valtickém vinařství pocházejí ze 14. století. Z valtických listin a privilegií je zachována zmínka, že 24. dubna 1344 odprodal Ulrich z Valtic své vinice bratřím z Rauhenštejna. V horenské pozemkové knize z roku 1798 bylo zapsáno 1175 vinic v rozsahu 2075 achtelů, tj. asi 520 jiter nebo 300 ha. Z těchto vinic náleželo vrchnosti 91, konventu milosrdných bratří 22, faráři 18, obci 34 achtelů.

Již v roce 1855 byl ve Valticích založen místní spolek pro zemědělství a vinařství, který napomáhal rozvoji zemědělské produkce. Byl to jeden z největších a nejdůležitějších zemědělských spolků v Dolním Rakousku. Tento spolek uspořádal v roce 1858 výstavu, která se uskutečnila pod patronací knížete Jana II. z Lichtenštejna v zámecké jízdárně. Poprvé bylo k dispozici k ochutnání dva tisíce vzorků vína z Valtic a okolních vinařských obcí. Roku 1858 byla tedy založena tradice valtického vinařského výstavnictví. Od r. 1873 zde působí jediná střední vinařská škola v ČR.

Architektura

Vinné sklepy a jejich architektura tvoří samostatnou kapitolu v historii vinařství.  Většina z nich byla na Moravě vykroužena v pískovci nebo v tvrdé jílovité hlíně. Ostatní vinné sklepy mají kamenné, cihlové  nebo kombinované klenby. Tyto klenby byly vytvářeny dvojím způsobem. Kopáním, kdy hlína se vybírala shora dolů a vynášela se v plachtách nebo putnách. Po vyvezení země se postavila dřevěná konstrukce pro klenbu, která se vyzdila kameny nebo cihlami. Potom se klenba zaházela patřičným množstvím hlíny. Klenuté vinné sklepy ve velkém břehu se nejprve vykroužily a dále následoval výše zmíněný postup výstavby klenby pouze s tím, že se prostor, který vznikl mezi klenbou a původním kopcem, vyplnil upěchovanou hlínou.  

Tento způsob výstavby  se uplatnil i u Rezidence Adalbert. Klenba našeho sklepu byla vytvářena kombinovaně z kamene a cihel (zejména šíje a přední část). Dá se předpokládat, že použité pálené cihly pocházely z nedaleké knížecí cihelny. Důkazem jsou nalezené cihly znakovky s označením HF. Vzhledem k tomu, že náš sklep byl vyhlouben pod úrovní terénu, byla  zde vybudována  šikmá spojovací chodba zvaná šíje. Ta v našem případě spojuje i bývalou lisovnu s vlastním sklepem. Šíje společně s  výškou zeminy nad sklepem  zajišťuje stálou teplotu. Sklepní prostor je odvětráván průduchy. Vinné sklepy i lisovny vznikaly blízko vinic. V našem případě se poblíž ulice Josefská nacházejí viniční tratě Hintertály a Horní čtvrtě.

V posledních  letech se začínají vinařské stavby, hlavně lisovny, přebudovávat. Z lisoven vznikají  místnosti k degustaci vína i k příjemnému posezení. Nad lisovnou vznikají obytné místnosti pro přenocování. Což je i případ Rezidence Adalbert, kdy nadstavbou nad lisovnou vznikla v roce 2016 luxusní obytná část o rozloze 140 m2 se 2 ložnicemi, obývacím pokojem, zimní  zahradou, uzavřeným parkovištěm  a hlavně s historickým vinným sklepem.